Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
knižnica

Mestská knižnica

Mestská knižnica Bojnice patrí v knižničnom systéme SR medzi verejné mestské knižnice s univerzálnym knižničným fondom.

Zriaďovateľom je Kultúrne centrum Bojnice. Knižnica sídli v juhovýchodnom rohu Hurbanovho námestia v pôvodne renesančnej budove-kultúrnej pamiatke.

Knižnica Bojnice napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj predovšetkým občanov mesta Bojnice. Knižnično-informačné služby poskytuje v zmysle Manifestu UNESCO o verejných knižniciach, na princípe rovnosti prístupu pre všetkých bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie.

Korene knižnice siahajú až k roku 1922.

Knižnica má organizačne dve zložky, ktoré sú úzko prepojené: knižnično-informačných služieb a fondov a hospodársko-ekonomických činností.

V súčasnosti má knižnica tridsaťdvatisícový knižný fond. Ročne ju využíva približne 1000 používateľov, v roku 2014 bolo zaregistrovaných 785 čitateľov, z nich 508 dospelých. Vypožičali si 25 063 dokumentov, z toho 116 medziknižničnou výpožičnou službou z iných knižníc na Slovensku. Knižnica uskutočnila 118 podujatí pre 2 819 návštevníkov.

Knižnica má dve oddelenia: dospelé a oddelenie pre deti a mládež. Zamestnanci knižnice dokážu zabezpečiť hľadané informácie aj z externých zdrojov, pomôcť pri štúdiu i rekvalifikácii, poskytnúť všetky možnosti pre ušľachtilé využitie voľného času aj sprostredkovať prvé stretnutia najmenších s knihou.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.