Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

VODNÁ NÁDRŽ NITRIANSKE RUDNO

Nitrianske Rudno je vodná nádrž v prievidzskom okrese na hornom toku rieky Nitrica, vo výbežku Hornonitrianskej kotliny pri úpätí Strážovských vrchov. Je známa mnohým turistom, rybárom a rekreantom už z dávnejších čias ako obľúbená dovolenková a rekreačná destinácia.

Nachádza sa v Rudnianskej kotline medzi obcami Nitrianske Rudno, Rudnianske Lehota a Kostolná Ves. Vodná nádrž bola postavená v rokoch 1951-58 so zatopenou plochou 89,7 ha. Vodná plocha má rozlohu 0,96 km2, max. dĺžku 1,46 km, max. šírku 0,6 km, max. hĺbku 13,5 m. Vodná nádrž slúži pre potreby tepelnej elektrárne Nováky a NCHZ.

V letných mesiacoch je využívaná na rekreačné účely pre našich i zahraničných turistov a je rajom pre športových rybárov. Slúži hlavne na kúpaniejachtingrybolov a vodné športy. V blízkosti vodnej plochy sa nachádza množstvo ubytovacích zariadení, ktoré ponúkajú aj kvalitné stravovacie služby a možnosť dobre sa zabaviť. Pre menej náročných je tu kemping.

Milovníci vodných športov si prídu určite na svoje. Nádrž má vhodné podmienky pre surfovanie a rybolov. Nezabudnuteľným zážitkom vhodným pre aktívny oddych je plavba na zapožičaných člnoch alebo vodných bicykloch.

Príroda okolia vodnej nádrže

V súvislosti s priehradou sa pozornosť venuje vodným živočíchom, rybolovnú hodnotu nádrže zvyšuje výskyt kapra, šťuky a sumca.

Nádrž a priľahlé mokrade sú vhodným životným prostredím pre vodné bezstavovce, najmä vážky, komáre, podenky, pošvatky a podobne. Priamo v nádrži je mimoriane častý výskyt korýtka rybničného.

Pobrežnú vegetáciu vodnej nádrže tvoria lúčne spoločenstvá, najmä trávy. Je to druhovo veľmi pestrá čeľaď rastlín. Bohatá a pestrá kvetena lúk spolu s ozdobou lúk a znakom zdravého životného prostredia sú motýle.

Vodné vtáky sú neodmysliteľnou súčasťou priehradného jazera. Množstvo potravy láka najmä kačku divúpotápky a chochlačky. Rozsiahla vodná plocha má mimoriadný význam pre sťahované vtáky, ktorým pri jarnom i jesennom ťahu ponúka miesto na odpočinok. Na niekoľko dní sa tu môžu zastaviť rybárikybahniaky, dokonca aj čajky, celú sezónu možno na jazere pozorovať labutevolavky a bociany.

NÁUČNÝ CHODNÍK

Obec Nitrianske Rudno je súčasťou katastra chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy a Národnej prírodnej rezervácie Rokoš. Tieto územia európskeho významu sú dôležité pre zachovanie priaznivého stavu populácií vybraných druhov živočíchovrastlín a zachovalosti biotopov. K systematickej ochrane najvzácnejších a najviac ohrozených voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov prispieva vybudovanie Náučného chodníka Vodná nádrž Nitrianske Rudno a snaha uchádzať sa o začlenenie lokalít do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000.

Vybudovanie náučného chodníka podporuje informovanosť verejnosti o chránených druhoch, chránených územiach a navrhovaných územiach siete NATURA 2000 v zázemí vodnej nádrže Nitrianske Rudno.

Chodník, určený pre bežného návštevníka, plní funkcie rozšírenej aktívnej formy oddychupropagácie okolia vodnej nádrže a priľahlej krajiny. Jeho trasa meria 1330m. Informačné tabule po stranách chodníka poskytujú turistom základné informácie o vodstve, podnebí územia a histórii obce a zaujímavosti o vodnej nádrži a blízkom území Národnej prírodnej rezervácie ROKOŠ a Prírodnej rezervácie Temešská skala.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.