Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Hornonitrianske múzeum

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi patrí k jednej zo štyroch kultúrno-výchovných ustanovizní v regióne hornej Nitry v zriaďovateľskej právomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja a spolu s Trenčianskym múzeom a Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici tvorí súčasť múzejných inštitúcií v rámci tohto samosprávneho celku. Rozsah (viac ako štvrť milióna zbierkových predmetov) a skladba zbierok, z ktorých mnohé patria k dokladom medzinárodného významu, ho radia k dôležitým múzejným ustanovizniam na Slovensku.

Pri návšteve múzea razom vstúpite do bohatej histórie regiónu Hornej Nitry, ktorá keby vedela rozprávať, bol by to veľmi dlhý rozhovor. V stálej expozícii, ktorá mapuje vývoj prírody a života ľudí na Hornej Nitre, objavíte mnoho pokladov dávnych čias.

K najcennejším patria nálezy kamenných nástrojov pravekých neandertálcov z poslednej doby ľadovej, z mladšieho obdobia keramika, zbrane a ozdoby precízne vypracované z bronzu, dôkazy doby železnej – kosáky, podkovy, kľúče, doklady rozvoja remesiel, poľnohospodárstva, tradičného odievania, zbierka malieb na skle, pamiatky z obdobia tureckých vojen, strieborné šperky, cechové pamiatky, prenášacia nádobka na včeliu kráľovnú i zaujímavé handrárske píšťalky… 

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.