Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Nemocnica detské oddelenie

Nemocnica Detské oddelenie

Oddelenie vykonáva komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť a svojim vybavením a kvalifikovaným personálom zabezpečuje starostlivosť podľa súčasných požiadaviek.

Ponuka služieb:
1. Možnosť hospitalizácie dieťaťa s matkou na jednej izbe, účasť na liečebnom procese. Stravu je možné zakúpiť si v nemocničnej jedálni.
2. Denný kontakt s ošetrujúcim personálom, možnosť prehĺbenia si vedomostí v starostlivosti o choré i zdravé dieťa.
3. Ponuka rehabilitačných pobytov pre pohybovo handicapované deti v trvaní 14-21 dní- podľa dohovoru, za využitia možnosti viacfázovej rehabilitácie na FRO. Zaučenie v špeciálnych rehabilitačných technikách pre rodičov predčasne narodených detí a detí s oneskorením v pohybovom vývoji za priamej účasti detského neurológa (metóda podľa Vojtu ).
4. Vyšetrenie v ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom špecialistom-neonatológom a detským neurológom – vopred objednať na č.t. 046-5112 211.
5. Ústretovosť,ochotu, pružnosť v každodennej činnosti, pochopenie problémov detí a ich rodičov. Tak my, ako aj rodičia, sme tu spoločne pre deti a ich zdravý vývoj.
6. Starostlivosť špeciálneho pedagóga u školopovinných detí zaručí kontinuitu vo vzdelávaní.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.